Historisch Genootschap Koudekerk.

Koudekerk aan den Rijn, voor 1937 alleen Koudekerk geheten, kent een rijke historie met prehistorische bewoning, een kerk die stamt uit de middeleeuwen, voormalige kastelen en buitenplaatsen, een
combinatie van eeuwenlange landbouw en veeteelt en industrie van de laatste eeuwen en een interessante, plaatselijke bewonersgeschiedenis.

Het Historisch Genootschap Koudekerk is opgericht in 1989 en heeft rond de 200 leden. Het doel van de activiteiten is het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis in het algemeen en van Koudekerk aan den Rijn en omstreken in het bijzonder.

..............

Actueel

Gratis route-app Langs de Limes in Zuid-Holland

Nieuw: Koudekerkse Burgemeesters

Afbeelding van de maand

Meer informatie over het bezoek van de Scouting aan de Oudheidkamer.

Bent u benieuwd naar de presentatie zoals die gehouden is op de speciale
ledenavond jl. 6 juli met als onderwerp Een nieuwe werkwijze? 
Bekijk hier de Powerpoint.

16 September 2013: Reizen en Reisdocumenten door de eeuwen heen